Home

 

Update per 20/04/21:

Bezoek de voorlopige versie van onze nieuwe site en maak een boekenlegger 
[tweestomengemeente.nl]

Standaard de dienst met video!
Op 26 maart is een videocamera in de kerk in Rossum geínstalleerd, zodat in het vervolg de diensten ook zijn te volgen met beeld via Kerkdienstgemist. Zie hieronder voor de links!

Op Kerkdienstgemist zijn de diensten van Heerewaarden en Rossum samengevoegd in één lijst. Voortaan staan alle diensten bij elkaar.

De PKN adviseert om voorlopig alleen digitale kerkdiensten te houden.
Dat betekent dat we voorlopig de diensten met een klein team zullen opnemen en dat bij deze diensten geen  bezoekers kunnen worden toegelaten. 

Collectes
U kunt bij wijze van collecte een gift overmaken via de bank.

Voor de diaconie: NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente

Voor de kerk (kerkrentmeesters): NL48 INGB 0001 6702 72 t.n.v. Protestantste Tweestromengemeente te Rossum

De diensten in april

–  18 april, de dienst bekijken via [Kerkdienstgemist]  
–  12 april, beloken Pasen, de dienst bekijken via [Kerkdienstgemist]  
–  4 april, Pasen! Kijk de dienst op [Kerkdienstgemist]  
–  2 april, Goedevrijdagdienst in Rossum, bekijken via [Kerkdienstgemist]
–  1 april, gezamelijke dienst Kerkdriel beluisteren via [Kerkdienstgemist]

De diensten in maart

–  28 maart, dienst bekijken via [Kerkdienstgemist]
–  24 maart, Oecumenisch avondgebed, beluisteren via [Kerkdienstgemist]  
–  21 maart, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  14 maart, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  10 maart, Oecumenisch avondgebed, beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  7 maart, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]  
–  3 maart, Oecumenisch avondgebed, beluisteren via [Kerkdienstgemist]

De diensten in februari

–  28 februari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  24 februari, Oecumenisch avondgebed, beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  21 februari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  14 februari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist
–  7 februari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname] met leuke introductie op de dijk!

De diensten in Januari

–  3 januari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist
–  9 januari, dienst voorafgaande aan de crematie van Corrie Liebrecht – de Leeuw.
Deze dienst volgen via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname].
–  10 januari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]
–  17 januari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]  
–  24 januari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname]  
–  31 januari, dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist]

De diensten in december
–  Zondag 20 dec. 10:00u
Deze dienst is uitgezonden vanuit Rossum en is te beluisteren via [Kerkdienstgemist]

Kinderkerstfeest op 23 dec. 18:30u
Deze dienst is zonder bezoekers opgenomen en is te beluisteren via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname]

Kerstavonddienst op 24 dec.
De  dienst van donderdagavond 24 december uit Heerewaarden: [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname]

Dienst Kerstochtend 25 dec.
De  dienst van 1e Kerstdag 25 dec. via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname].

Zondag 27 dec. 10:00u
De dienst via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname]

Oudejaarsavond op 31 dec.
De dienst beluisteren via [Kerkdienstgemist] of de [Filmopname].

Welkom op de website van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen

Het ontstaan van de Tweestromengemeente

De Tweestromengemeente is in januari 2018 ontstaan door een fusie van de Protestantse Gemeente Rossum-Hurwenen met de Hervormde Gemeente Heerewaarden. Vanwege de ligging van beide gemeentes tussen de Maas en de Waal is gekozen voor de naam “Tweestromengemeente”. De volledige naam is nu Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Omdat die naam wel erg lang is is er voor gekozen om het website adres te verkorten naar www.2sg.nl