Home

 

Actueel: voorzorgen ivm. Corona virus 

Update per 06/04/20:

In verband met de elkaar snel opvolgende ontwikkelingen inzake het Corona virus heeft de kerkenraad besloten om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

Internetdiensten:
De kerkdiensten van 9, 10 en 11 april worden vanuit de protestantse kerk van Kerkdriel uitgezonden. Deze zijn zonder kerkgangers. Zij volgen de liturgie van de Tweestromengemeente.   
9 april, Witte Donderdag, 19.30 uur (link)
10 april, Goede Vrijdag, 19.30 uur (link)
11 april, Paaswake, 20.30 uur (link)

Internetdiensten:
Op eerste Paasdag 12 april kunt u vanaf 10.00 uur via Kerkdienstgemist een aangepaste viering vanuit de kerk in Rossum beluisteren. De voorganger en de ouderling verzorgen de evangelielezing, overweging en gebeden. Annet Vervoort en Maurice Hamilton zullen een muzikale bijdrage leveren. (vanwege het risico op de verspreiding van het Corona virus ie deze dienst niet toegankelijk voor kerkgangers)

Vanaf 12 april zijn onze diensten  iedere zondag te beluisteren via  www.kerkdienstgemist.nl

Aan eenieder die dit leest vragen wij om deze informatie zoveel mogelijk door te geven aan de mensen waarvan u weet dat ze regelmatige kerkgangers zijn.

Het spreekt vanzelf dat onze predikant en de leden van de kerkenraad gewoon bereikbaar zijn.

We zijn met z’n allen in een situatie terecht gekomen die voor iedereen nieuw is. Met name voor ouderen, voor mensen met een zwakke gezondheid en voor ondernemers kan dit een moeilijke periode zijn. Laten we daarom zoveel als mogelijk is naar elkaar omzien. Dit kan nu niet door een bezoekje te brengen, maar wel door telefonisch contact te leggen of door een berichtje te sturen via de sociale media.

We leven in de Veertigdagentijd op weg naar Pasen. Een periode van inkeer en bezinning en ook een periode van hoop.  We zijn immers onderweg naar het Licht. Sommige mensen zijn gewend te vasten in deze tijd. Dit vasten wordt ons nu in zekere zin onvrijwillig opgelegd. Zoiets is nooit prettig. Beperking kan onze geest echter ook scherpen om duidelijker te gaan zien wat werkelijk belangrijk is. Laten we daarom hoopvol blijven.

Beperking kan ook creativiteit stimuleren.  Daarom roepen we iedereen die goede ideeën heeft voor de komende weken, op om deze door te geven, zodat we die met elkaar kunnen delen. 

Namens de kerkenraad,

Reina de Koeijer

Welkom op de website van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen

Het ontstaan van de Tweestromengemeente

De Tweestromengemeente is in januari 2018 ontstaan door een fusie van de Protestantse Gemeente Rossum-Hurwenen met de Hervormde Gemeente Heerewaarden. Vanwege de ligging van beide gemeentes tussen de Maas en de Waal is gekozen voor de naam “Tweestromengemeente”. De volledige naam is nu Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Omdat die naam wel erg lang is is er voor gekozen om het website adres te verkorten naar www.2sg.nl

 

Vacature:               KERKELIJK WERKER  (m/v) voor 8 uur per week

Naast de predikant zult u uw taak verrichten, deze bestaat vooral uit het bezoeken van gemeenteleden.

Het bezoekwerk staat bij ons hoog in het vaandel. U zult werkzaam zijn in een eigen wijk met volledige verantwoordelijkheid.

Wij zoeken een kerkelijk werker met liefde voor mensen van welke leeftijd en aard dan ook

Wij verwachten dat hij of zij

-toegewijd is en ervaring heeft met pastoraal werk.
-beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, goed kan luisteren, 
-sensitief en omgevingsbewust is.
-een theologische opleiding op HBO niveau heeft.
-ingeschreven staat in het register van kerkelijk werkers

Wij bieden

-een functie van 8 uur per week  voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging of tot een vast dienstverband.
-een prettige werkomgeving met veel vrijwilligers.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onze scriba, mw. R. de Koeijer-Meijer, 
e-mail: reina.de.koeijer@kpnmail.nl

Reacties:

Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u uiterlijk 1 juni 2020 inzenden naar onze scriba, mw. R. de Koeijer-Meijer,
e-mail: reina.de.koeijer@kpnmail.nl