Home

 

Actueel: voorzorgen ivm. Corona virus 

Update per 22/06/20:

In verband met de besmettelijke aard van het Corona virus heeft de kerkenraad besloten om voorlopig geen bijeenkomsten te houden.  Maar vanaf 12 april zijn onze internetdiensten  iedere zondag weer te beluisteren via  www.kerkdienstgemist.nl Deze diensten worden zonder kerkgangers geregistreerd.

Internetdiensten:

De voorganger en de ouderling verzorgen in deze diensten de evangelielezing, overweging en gebeden. 

De dienst van  eerste Paasdag 12 april  [audiolink]  De videoregistratie [Link]    
De dienst van  19 april [audiolink] De videoregistratie [Link]
 
De dienst van  26 april [audiolink] De videoregistratie [Link] 
De dienst van 3 mei [audiolink] De videoregistratie [Link]
De dienst van 10 mei [audiolink] De videoregistratie [Link]
De dienst van 17 mei [audiolink] De videoregistratie [Link]
De dienst van 24 mei [audiolink] De videoregistratie [Link] 
De dienst van 31 mei [audiolink] De videoregistratie [Link
De dienst van 7 juni [audiolink] De videoregistratie [Link
De dienst van 14 juni [audiolink] De videoregistratie [Link
De dienst van 21 juni [audiolink] De videoregistratie [Link]  
De dienst van 28 juni [audiolink

We zijn met z’n allen in een situatie terecht gekomen die voor iedereen nieuw is. Met name voor ouderen, voor mensen met een zwakke gezondheid en voor ondernemers kan dit een moeilijke periode zijn. Laten we daarom zoveel als mogelijk is naar elkaar omzien. Dit kan nu niet door een bezoekje te brengen, maar wel door telefonisch contact te leggen of door een berichtje te sturen via de sociale media.

Beperking kan onze geest  scherpen om duidelijker te gaan zien wat werkelijk belangrijk is. Laten we daarom hoopvol blijven.

Beperking kan ook creativiteit stimuleren.  Daarom roepen we iedereen die goede ideeën heeft voor de komende weken, op om deze door te geven, zodat we die met elkaar kunnen delen. 

Aan eenieder die dit leest vragen wij om deze informatie zoveel mogelijk door te geven aan de mensen waarvan u weet dat ze regelmatige kerkgangers zijn.

Het spreekt vanzelf dat onze predikant en de leden van de kerkenraad gewoon bereikbaar zijn.

Namens de kerkenraad,

Reina de Koeijer

 

Bericht vanuit de diaconie.

Het schuurt door de hele wereld, Corona, vluchtelingen, opvangkampen, hongersnood. Overal is nood, overal is geld nodig.

Enkele weken hebben we geen kerkdiensten gehad. Dat  betekent dat we ook geen collectes hebben kunnen houden.

Echter, wij zouden geen goede diaconie zijn als we in  deze moeilijke tijden geen geld zouden overmaken aan de nodige projecten. Dat doen we dan ook gewoon en misschien wel meer dan gewoon nu.

Een en ander betekent natuurlijk niet dat u de diaconie niet financieel zou kunnen steunen!

U heeft nu alle rust en tijd om uw bijdrage over te maken op bankrekening:                         NL11 RABO 0374 3047 18 t.n.v. Diaconie Tweestromengemeente

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Wilma van Boxel

Welkom op de website van de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen

Het ontstaan van de Tweestromengemeente

De Tweestromengemeente is in januari 2018 ontstaan door een fusie van de Protestantse Gemeente Rossum-Hurwenen met de Hervormde Gemeente Heerewaarden. Vanwege de ligging van beide gemeentes tussen de Maas en de Waal is gekozen voor de naam “Tweestromengemeente”. De volledige naam is nu Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Omdat die naam wel erg lang is is er voor gekozen om het website adres te verkorten naar www.2sg.nl

 

Vacature:               KERKELIJK WERKER  (m/v) voor 8 uur per week

Naast de predikant zult u uw taak verrichten, deze bestaat vooral uit het bezoeken van gemeenteleden.

Het bezoekwerk staat bij ons hoog in het vaandel. U zult werkzaam zijn in een eigen wijk met volledige verantwoordelijkheid.

Wij zoeken een kerkelijk werker met liefde voor mensen van welke leeftijd en aard dan ook

Wij verwachten dat hij of zij

-toegewijd is en ervaring heeft met pastoraal werk.
-beschikt over uitstekende contactuele en communicatieve vaardigheden, goed kan luisteren, 
-sensitief en omgevingsbewust is.
-een theologische opleiding op HBO niveau heeft.
-ingeschreven staat in het register van kerkelijk werkers

Wij bieden

-een functie van 8 uur per week  voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot verlenging of tot een vast dienstverband.
-een prettige werkomgeving met veel vrijwilligers.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot onze scriba, mw. R. de Koeijer-Meijer, 
e-mail: reina.de.koeijer@kpnmail.nl

Reacties:

Uw sollicitatiebrief en C.V. kunt u uiterlijk 15 juni 2020 inzenden naar onze scriba, mw. R. de Koeijer-Meijer,
e-mail: reina.de.koeijer@kpnmail.nl